CURS OPȚIONAL Proiecte ideologice ale modernității târzii: stânga vs. dreapta culturală, Asist. Univ. Dr. Oana Șerban

PROGRAMA ANALITICĂ Anul universitar 2020/2021 Denumirea disciplinei Proiecte ideologice ale modernității târzii: stânga vs. dreapta culturală Anul de studii III Semestrul* 2 Condiție necesară de înscriere: studenții trebuie să aibă o notă de trecere la cursurile Modernitate și Europenitate și Read More …