Concurs Profesionalizarea filosofiei, o exigenta sociala?

CFP: CCIIF organizeaza concursul de eseuri filosofice CEF, dedicat studentilor si masteranzilor Facultatii de Filosofie a Universitatii din Bucuresti. Tema primei editii: Profesionalizarea filosofiei, o exigenta sociala? Deadline inscrieri: 20 februarie 2015.

 AFIS CONCURS ESEURI FILOSOFICE CEF EDITIA I

 

CONCURS DE ESEURI FILOSOFICE (CEF)

-REGULAMENT-

 

  1. Tematică, scop şi obiective

CCIIF- Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice organizează  Concursul de Eseuri Filosofice (CEF) dedicat studenţilor şi masteranzilor Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti,  având ca scop constituirea unui cadru deopotriva formal şi nonformal de consolidare a intereselor ştiinţifice ale acestora.

 

Încurajând atitudinea critică a tinerilor absolvenţi faţă de rolul filosofiei în spaţiul public, această iniţiativă propune gândirea reflexivă a mizelor personale şi profesionale pe care un parcurs academic, realizat în această direcţie, le revendică „dincolo” de viaţa universitară. Principalul obiectiv al concursului este acela de a oferi studenţilor şi masteranzilor oportunitatea de a scrie cu pasiune texte filosofice, adecvate unor teme actuale.

 

Pe de o parte,  temele selectate vizează deschiderea unui dialog între tinerii membri ai comunităţii filosofice, dedicat recunoaşterii şi stabilirii unor subiecte comune care pot conduce la constituirea unor colective de cercetare sau cercuri de lectură. Sunt stimulate, în acest sens, atât criticile originale şi inovative, dar şi coeziunea de grup a celor care sunt preocupaţi de subiecte similare sau de teme ce studiu şi de cercetare apropiate.  Pe de altă parte, o asemenea abordare creează contextul oportun pentru dezbaterea unei întrebări fundamentale care stă înaintea oricărui demers filosofic: De ce filosofia? sau, in extenso, Care sunt (re)sursele filosofiei prin care aceasta îşi justifică rolul, autoritatea ori aportul în societatea contemporană?

 

În mod implicit, ecoul acestei interogaţii ascunde încercarea de a stabili, prin prisma unor perspective „din interior”, care sunt motivaţiile tinerilor înscrişi în cadrul studiilor de licenţă şi master în constituirea unui răspuns şi în ce măsură afectează acestea relaţia dintre mediul academic de profil şi realitatea imediată, ori stimularea unui orizont de continuare a carierei profesionale a acestora sub egida domeniului filosofic.

 

  1. Condiţii de participare

Concursul de Eseuri Filosofice (CEF) este dedicat exclusiv studenţilor şi masteranzilor Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, indiferent de specializare.

 

  • Ediţii tematice ale concursului

CEF este un concurs de eseuri filosofice organizat în şase etape lunare tematice (februarie-iulie 2015). Temele vor fi anunţate în prima zi a fiecărei luni, pe site-ul CCIIF, la rubrica aferentă concursului, fiind însoţite de o descriere care sugerează potenţiale abordări.

Căştigătorii unei etape nu sunt eligibili pentru participarea la o etapă consecutivă.

Tema primei ediţii: Profesionalizarea filosofiei, o exigenţă socială?

Deadline ediţia I: 20 februarie 2015.

 

  1. Termenii înscrierii. Condiţii de redactare

Concursul constă în realizarea unui eseu filosofic care răspunde temei propuse pentru fiecare etapă.

Eseurile vor fi realizate în limita a 8000 de cuvinte, redactate în acord cu normele editurii Academiei Române (a se consulta Anexa 1).

Un participant poate înscrie în concurs un singur eseu şi poate participa la etape consecutive doar dacă nu a fost declarat câştigător al unei etape anterioare.

Deadline-ul de înscriere în cadrul concursului va fi data de 20 a fiecărei luni.

Eseurile vor fi trimise la adresa de email a CCIIF: cciif.fil.unibuc@gmail.com şi vor fi însoţite de un scurt CV, axat pe evidenţierea următoarelor aspecte: interese academice, cercetări anterioare, publicaţii, participări la conferinţe naţionale sau internaţionale.

 

 

  1. Criterii de evaluare. Premii

Întrucât abordările sunt direcţionate numai prin dimensiunile tematice sugerate, în evaluarea materialelor vor fi aplicate criterii de analiză standard a eseurilor filosofice, urmărind, preponderent: claritatea exprimării; respectarea temei; folosirea creativa a limbii; originalitatea poziţiei prezentate; creativitatea travaliului filosofic; evidenţa unui travaliu filosofic; perspective posibile pentru dezvoltări ulterioare ale eseului - întrebări pe care cercetarea le deschide; calitatea argumentării; aportul poziţiei prezentate asupra stadiului actual al cercetării în domeniu.

 

Pentru fiecare ediţie vor fi alocate 3 premii, după cum urmează:

Premiul I- 300 lei

Premiul II-200 lei

Premiul III-100 lei

 

Evaluarea eseurilor se realizează de către cadre didactice ale Facultăţii de Filosofie şi de către membri ai CCIIF, aplicând metoda anonymous peer review.

Regulamentul concursului poate fi descarcat aici.

Anexa 1 CEF Norme redactare Editura Academiei Romane

CCIIF. Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice 

Splaiul Independenţei,  Nr. 204, Sector 6,

Tel: +40(21)307 73 01;   +40(21) 307 73 02;

Fax: +40(21)313 95 75