Conferința Națională de Estetică şi Filosofia Artei „Ion Ianoși” – Sublimul în cultură – la Facultatea de Filosofie a Universității din București

Facultatea de Filosofie a Universității din București, prin Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, organizează în perioada 19-20 mai 2017 cea de-a V-a ediție a Conferinței Naționale de Estetică şi Filosofia Artei „Ion Ianoși”. Ediția de anul acesta este dedicată personalității profesorului Ion Ianoși,  scriitor și eseist de origine evreiască din România, profesor de filosofie și estetică, teoretician, monograf, traducător, specialist în filosofia și literatura rusă și membru de onoare al Academiei Române. Conferința va avea loc la sediul Facultății de Filosofie (str. Splaiul Independenței, nr. 204).

Organizatorii evenimentului sunt prof. univ. dr. Mihaela Pop, cadru didactic la Facultatea de Filosofie, și drd. Oana Şerban, doctorand în filosofie în cadrul Universităţii din Bucureşti.

Manifestarea științifică va reuni profesori universitari, cercetători, academicieni, doctoranzi și studenți care vor susține prelegeri referitoare la sublimul în cultură în cadrul sesiunii plenare, organizate vineri, 18 mai 2017, și în cadrul sesiunii studențești, care va avea loc sâmbătă, 20 mai 2017.

Conferința propune un dialog pe tema sublimului, abordată de profesorul Ianoși în multe dintre lucrările sale. Această temă este și astăzi de actualitate, nu numai în manifestările artistice, dar și în gândirea estetică. Sublimul este noțiunea capabilă să dea seamă de complexitatea stărilor estetice, etice și filosofice. Profesorul Ianoși considera că sublimul este „cea mai etică dintre calitățile estetice ale omului” (Estetica, 1975, p. 127) și constata o nuanțată corelație între estetic și religios în interiorul sublimului.

În ce măsură gustul asociativ sporit al secolului nostru poate profita de deschiderile sublimului spre variate direcții de cercetare culturale? Pot oare sensurile kantiene ale sublimului să mai ofere astăzi răspunsuri la problemele morale și estetice ale societății contemporane? Care sunt cauzele pentru care sublimul ca modalitate estetică este cunoaștere și înțelegere a vieții și imperativelor etice majore? Acestea sunt câteva dintre posibilele întrebări la care sunt așteptate răspunsuri pornind de la operele numeroase și pline de idei generoase ale profesorului Ion Ianoși.

Întregul program al conferinței organizate de Facultatea de Filosofie poate fi consultat aici.

Leave a Reply