SIMPOZION: HERMENEUTICA IDEII DE FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ

 

 

 Afis Simpozion

AFIS SIMPOZION

cnideifilo

Sesiune de comunicări               SECŢIUNEA III                         Sala 2

Dominantele tematice ale filosofiei româneşti actuale şi locul lor în contexte ale filosofiei universale

Moderatori: Viorel Cernica şi Titus Lates

- CERNICA, Viorel, Topos-ul contemplativ în istoria culturală a filosofiei

- MORARU, Cornel, Conceptul de vreme la Mircea Vulcănescu. Reconstrucţie fenomenologică

- DRAGOI, Ioan, Dimensiunea destinală a filosofiei româneşti

-APOSTOLESCU, Iulian, Recepţia metodei fenomenologice în substanţialismul lui Camil Petrescu

- SIMIONESCU, Andrei, Găzduirea românească a fenomenologiei husserliene

-POSEA, Andrei, Despre conflictul generaţiilor în filosofia românească

-TOTU, Sabin, Despre rostul şi utilitatea filosofiei în concepţia lui Mircea Florian

-LATES, Titus, Filosofia românească şi transdisciplinaritatea. Surprizele unei retrospective

 

Sâmbătă, 9 noiembrie 2013

10.00 – 12.00  Sesiune de comunicări

12.00 – 13.30  Workshop: Aspecte instituţional-administrative ale cercetării filosofice actuale. Participă membrii CCIIF – Sala 2

Sesiune de comunicări             SECŢIUNEA I                                 Sala 1

Condiţii de posibilitate ale unei „filosofii româneşti”

Moderatori: Constantin Stoenescu şi Dragoş Popescu

- STOENESCU, Constantin, Ce înseamnă a fi românesc în filosofie? Reflexivitatea identitară a filosofiei şi recursul la tema specificului naţional

- GAE, Andreea, Mircea Eliade în paradigma marii triade a temporalităţii: metafizică românească şi hermeneutică orientală

- MACSUŢ, Adriana, Omul platonician ca reper  în concepția lui Mircea Florian

- HUŢULEAC, Dragoş, Pledoarie pentru gândirea românească în posibilul istoriei

- GIURGIU, Silvia, Reducţia fenomenologică a specificului naţional sau despre şansa noocraţiei în Doctrina substanţei de Camil Petrescu

- BUICAN, Gabriel, Limbajul filosofic românesc – de la gândire la terminologie

- MOISEI, Iulia, Extinderea culturii în spațiul românesc: filosofia și românismul

- POPESCU, Dragoş, Limbă şi categorialitate în cercetările asupra înţelesului românesc al existenţei ale lui Mircea Vulcănescu

Programul Simpozionului Hermeneutica Ideii de Filosofie Românească

Vineri, 8 noiembrie 2013 - Amfiteatrul Mircea Florian

10.00  Cuvânt de întâmpinare: Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu, decanul  Facultăţii de Filosofie

10.15 – 11.45  Conferinţe:

- Acad. Gheorghe Vlăduţescu – Filosofia istoriei filosofiei (româneşti)

- Prof. univ. dr. Marin Diaconu – Reeditarea operelor filosofice româneşti după 1990

- Conf. univ. dr. Constantin Aslam – Prolegomene la o posibilă istorie a filosofiei  româneşti

12.00 – 13.30  Evocări:

Exegeza operei lui Mircea Florian la 125 de ani de la naşterea filosofului – Lector  univ. dr. Ilie Pintea

- Personalismul energetic şi deschiderile sale culturale, la un secol de la apariţia lucrării Elemente de metafizică (1912) – Prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ

Filosofia românească în context european. Aplicaţii: C. Rădulescu-Motru şi Mircea  Florian – Acad. Alexandru Boboc

Moderator: Viorel Cernica

15.00 – 18.00  Sesiune de comunicări:

I. Condiţii de posibilitate ale unei „filosofii româneşti”

II. Modelarea filosofică a culturii româneşti

III. Dominantele tematice ale filosofiei româneşti actuale şi locul lor în contexte ale filosofiei universale

Sesiune de comunicări                 SECŢIUNEA II              Amfiteatrul M.F.

Modelarea filosofică a culturii româneşti

Moderatori: Constantin Aslam şi Marin Bălan

- BĂLAN, Marin, Religie şi ştiinţă în filosofia românească

-POPA, Mihai, Imagine, semn, reprezentare în arta veche românească. Reflecţii despre filosofia stilului

- SABĂU, Gelu, C. Rădulescu-Motru și disputa generațiilor

-ŞERBAN, Oana, Resemnificări ale nietzscheismului în personalismul energetic constituit de C. Rădulescu-Motru. Modernitatea autohtonă a subiectului dincolo de supraom şi dincoace de persoană: „Eul” între individ şi omenire

             - GROSU, Ştefan, Dualismul dintre om şi animal la Mircea Florian

- BREAZU, Remus, Raportul dintre limbă și filozofia românească în concepția lui Mircea Vulcănescu

-IORDAN, Raluca, Determinaţiile naţionaliste ale filosofiei româneşti. Filosofia în istoria culturii românești – perioada interbelică

- ASLAM, Constantin, Prolegomene la o posibilă istorie a filosofiei româneşti. Perspective metodologice (II)

 

Share

Leave a Reply